Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ την Έκθεση Αναδρομικής Αξιολόγησης.

 

© 2017 Εθνική Επιτροπή για την ευζωία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πολιτική Απορρήτου