Δείτε εδώ την Τροποποίηση του Παραρτήματιος IV της Π.Δ. 56/2013.

 

© 2017 Εθνική Επιτροπή για την ευζωία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πολιτική Απορρήτου