Συνάντηση ΕΕΕΖΕΣ με τις Επιτροπές Αξιολόγησης Πρωτοκόλλων και Παρακολούθησης και Γνωμοδότησης Ευζωίας

Παρασκευή, 01. Νοεμβρίου 2019 - 08:00 (Αρχείο για Ημερολόγιο)
Πληροφορίες

© 2017 Εθνική Επιτροπή για την ευζωία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πολιτική Απορρήτου